top of page

Các Chương Trình Liên Kết

& Hợp Tác Quốc Tế

  • Tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các trường bạn trong toàn quốc.

 

  • Liên kết với các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề để xây dựng chương trình đào tạo, cung cấp hệ thống tài liệu phục vụ hoạt động dạy - học, cho học sinh trải nghiệm nghề nghiệp tương lai trong các doanh nghiệp, đơn vị, mục tiêu: khi tốt nghiệp THPT, học sinh Phượng Hoàng sẽ đạt được các tiêu chí tuyển chọn đầu vào của những trường theo nguyện vọng nghề nghiệp của học sinh.

 

  • Tăng cường hợp tác quốc tế thông qua các chương trình liên kết giáo dục và mở rộng mối quan hệ với các trường phổ thông trên toàn thế giới.

 

  • Hàng năm tổ chức các chương trình để giáo viên và học sinh giao lưu văn hóa, trao đổi và học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước, từ đó giúp các em được trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị hành trang để sẵn sàng du học.

 

  • Thường xuyên cung cấp thông tin, hỗ trợ học sinh khi có nhu cầu tham gia trại hè quốc tế, tìm kiếm cơ hội du học có học bổng.

343405679_755848849552861_8255247933661200093_n.jpg
315427274_505842904899333_1964215290019279429_n.jpg
bottom of page