top of page

Chương Trình Đào Tạo Kỹ Năng Sống

Giúp học sinh xây dựng, rèn luyện và phát triển các kĩ năng và phẩm chất cá nhân cho mỗi học sinh, góp phần nâng cao kết quả học tập, hình thành nhân cách, những năng lực và phẩm chất cần thiết để có thể tự tin đương đầu và giải quyết hiệu quả những thử thách và thay đổi của cuộc sống hằng ngày.

Cho học sinh được trải nghiệm để học kỹ năng sống cơ bản trên các tiết học; tích hợp trong tất cả các môn học; qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, các tình huống thực tế và học sinh tự học mọi lúc, mọi nơi, học suốt đời.

33472206_1809645902673972_1452096848998170624_n.jpg
bottom of page