top of page

Chương Trình Hoạt Động

Xã Hội Cộng Đồng

Hạnh phúc cho và nhận”

Trường Phượng Hoàng luôn khát khao thực hiện những việc thực sự có ý nghĩa với cộng đồng và muốn lan toả nó. Thông qua các hoạt động: Dự án thiện nguyện dạy tiếng Anh giao tiếp cho hs làng trẻ SOS; hỗ trợ sách, đồ dùng học tập, áo ấm cho học sinh miền núi còn gặp nhiều khó khăn; chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh; các chương trình bảo vệ môi trường, các cuộc thi về tái chế rác thải….

383975794_699403172209971_9064258993443736922_n.jpg
383978975_701312748685680_1262767294512578479_n.jpg
bottom of page