top of page
DSC_2931.JPG
23.jpg

Chương Trình Giáo Dục

Theo Định Hướng STEM

Từ năm học 2019 - 2020, Nhà trường đã đưa chương trình STEM vào dạy, phương pháp dạy học theo hướng tăng cường học đi đôi với hành, áp dụng những kiến thức gắn liền với ứng dụng trong thực tiễn.

 

Mô hình định hướng giáo dục STEM ở Phượng Hoàng kết hợp tất cả các lĩnh vực (không chỉ ở 04 lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học).

 

Mô hình này giúp học sinh có được kiến thức tích hợp ở nhiều môn học, giúp kiến thức các môn học được liên kết với nhau, đặt học sinh vào môi trường đa yếu tố để tự các em vận dụng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết trong các hoạt động để giải quyết các nhiệm vụ học tập, ứng dụng các kiến thức đã học xử lý nhuần nhuyễn các vấn đề thực tiễn của cuộc sống, tạo ra sự sáng tạo và hứng thú trong rèn luyện và học tập.

bottom of page