top of page

Chương Trình Tiếng Anh

Phượng Hoàng tạo ra môi trường tích cực mà học sinh được đắm mình cùng tiếng Anh mỗi ngày, được học tập và sử dụng tiếng Anh nhuần nhuyễn trong đời sống, hướng tới tương đồng với các chương trình quốc tế dựa trên khung tham chiếu Ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR); học sinh sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ 2.

Chương Trình Toán Tiếng Anh

bottom of page