top of page

Văn hóa đọc

  • Không gian thư viện sạch đẹp, lượng sách phong phú

  • Đan cài trong mọi hoạt động (dạy học, trải nghiệm, dự án, chuyên đề)

  • Xây dựng tủ sách trong các lớp học

  • Phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu

  • Khơi dậy đam mê đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong nhà trường

  • Hình thành và bồi dưỡng phẩm chất, tâm hồn theo 06 giá trị cốt lõi của trường Phượng Hoàng

318185088_522855496531407_2746201423524457680_n.jpg
bottom of page