top of page

Các Chương Trình

Câu Lạc Bộ Ngoại Khóa

Ngoài chương trình chính khóa, hàng tuần học sinh Phượng Hoàng được tham gia 2 tiết học nghệ thuật tự chọn: Piano/Ogan, Múa, Hát, Nhảy hiện đại và Mĩ thuật. Cũng giống như nghệ thuật, hàng tuần sẽ có 2 tiết học thể thao tự chọn: Bóng đá, Bóng rổ, Earobic, Võ Vovinamdo…

Tất cả nội dung được xây dựng một cách khoa học và được truyền thụ bởi các giáo viên chuyên ngành, huấn luyện viên giàu kinh nghiệm.

bottom of page