top of page

Dự Án Học Tập, Hoạt Động Trải Nghiệm & Sáng Tạo Hướng Nghiệp

Chương trình trải nghiệm sáng tạo với nhiều chủ đề phong phú được tổ chức hàng tháng, tùy vào từng cấp học: Các hoạt động mang tính cống hiến (hoạt động tình nguyện, nhân đạo, vì cộng đồng...); Hoạt động có tính khám phá (đi thực địa, tham quan, dã ngoại...); Hoạt động mang tính thể nghiệm (hoạt động giao lưu, đóng kịch, sân khấu hóa...) và hoạt động có tính nghiên cứu và phân hóa (dự án, hoạt động nghiên cứu khoa học, các câu lạc bộ...).

z4340858454417_cc9ef3a371ff52279b58081379162e7a.jpg
IMG_4835.JPG
bottom of page