top of page

ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 6 NĂM HỌC………….

Kính gửi: Ban lãnh đạo trường PT chất lượng cao Phượng Hoàng.

Tôi tên: …………………………………………Chỗ ở hiện nay:…………………………………….

Điện thoại :…………………………………………………………………………………………………

Email : ………………………………………………………………………………………………………

Là phụ huynh em :………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: …………………………………….. Nơi sinh:……………………………………………

Tình trạng sức khỏe:………………………………………………………………………………….

Dân tộc: …………………………………Tôn giáo:………………………….. Giới tính:………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………

Kết quả kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 5: Toán………………Tiếng Việt……

Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu mục tiêu, chương trình đào tạo, các quy định của Nhà trường, tôi hoàn toàn đồng ý và viết đơn này kính mong Lãnh đạo trường xét tuyển để cho con tôi được vào lớp 6 năm học 2022-2023 của quý trường. Được nhận vào học tại trường, gia đình chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của nhà trường.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tp Vinh, ngày……..tháng …..năm… NGƯỜI LÀM ĐƠN

0 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page