top of page

Chính sách bảo vệ trẻ em

Câu lạc bộ & Hoạt động

Chúng tôi cung cấp nhiều hoạt động và câu lạc bộ để học sinh có thể tham gia và phát triển sở thích của mình. Chúng tôi hy vọng rằng những hoạt động này sẽ giúp học sinh trở thành những người tự tin, đầy năng lượng và có kỹ năng sống tốt. Chúng tôi cũng cung cấp các chương trình đào tạo nghệ thuật và văn hóa để giúp học sinh khám phá thêm về nghệ thuật và văn hóa, và cũng để phát triển kỹ năng sáng tạo của học sinh.

Chương trình học ngoài giờ

Chúng tôi cung cấp các chương trình học ngoài giờ để giúp học sinh tiếp cận với các chủ đề bổ ích và phát triển những kỹ năng quan trọng khác ngoài học tập chính thức. Chúng tôi tin rằng các chương trình này sẽ giúp học sinh phát triển tốt hơn và tạo ra sự cân bằng giữa học tập và cuộc sống.

bottom of page