top of page

Chính Sách Học Bổng

Tuyển thẳng và cấp học bổng dưới hình thức miễn giảm phí tổ chức dạy và học năm học 2023-2024 ở các mức 25%, 50%, 75% và 100% đối với học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi do do Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức thuộc các lĩnh vực: văn hóa, thể thao, nghệ thuật; học sinh có kết quả tốt trong các kỳ thi năng lực ở bậc Tiểu học, cấp thành phố, huyện, thị trở lên. Cụ thể:

Lưu ý:

 

  • Các mức học bổng trước mắt sẽ áp dụng cho năm học 2023– 2024 và sẽ có thể kéo dài cả 3 năm học THPT nếu học sinh tiếp tục duy trì được thành tích học tập loại Giỏi; Hạnh kiểm Tốt; Tích cực tham gia các hoạt động của Nhà trường và các hoạt động hỗ trợ học tập cho học sinh Trường PT CLC Phượng Hoàng; Thể hiện vai trò dẫn dắt, tạo ảnh hưởng tới phong trào học tập, hoạt động trải nghiệm sáng tạo; hoạt động trải nghiệm sáng tạo – hướng nghiệp của trường, lớp(có giấy chứng nhận của nhà trường).

 

  • Trong trường hợp, các năm học sau đó nếu học sinh không đủ điều kiện để tiếp tục được cấp học bổng thì sẽ áp dụng mức học phí ưu đãi theo quy định của nhà trường.

 

  • Nếu đồng thời thỏa mãn các điều kiện ưu đãi, học sinh được chọn 01 quyền lợi ưu đãi cao nhất.

bottom of page