top of page

Thành tích học sinh

Phượng Hoàng tạo điều kiện cho học sinh tìm kiếm và phát triển sở thích, sáng tạo và khám phá bản thân. Nhà trường đề cao sự phát triển toàn diện cho học sinh, kết hợp giữa học tập và giải trí để giúp học sinh đạt được mục tiêu học tập của mình.

bottom of page